ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

I. Az Üzemeltető cégadatai, elérhetősége

Az AB OVO webshop üzemeltetője a CÉGÉR AB OVO 2014 Kft.
A webshop elérhetősége: www.abovowine.com

Cégnév: CÉGÉR AB OVO 2014 Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 187.-189.
Adószám: 24828817-2-43
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-184611
Bankszámla: 10300002-10611619-49020015

Ügyfélszolgálat címe: 1117 Budapest, Budafoki út 187.-189.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@abovowine.com

II. Általános rendelkezések

Az Üzemeltető jelen ÁSZF-ben előzetesen, és egyoldalúan szabályozza az általa forgalmazott termékek AB OVO webshopon keresztüli megrendelésének feltételeit, valamint a Vevővel létrejövő adásvételi szerződés általános tartalmát.

A megrendeléssel egyidejűleg Vevő köteles nyilatkozni arról, hogy jelen általános szerződési feltételeket megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Üzemeltető bármikor jogosult a ÁSZF módosítására, azzal, hogy annak szövegét legkésőbb a hatályba lépés napján a honlapon közzéteszi.

III. A webshop használata, a megrendelés menete

Az AB OVO webshopban megjelenített termékek megvásárlására kizárólag online megrendelés keretében van lehetőség. A vásárláshoz regisztráció nem szükséges. A termék megrendelésével az Üzemeltető, és a Vevő között adásvételi szerződés jön létre.

A megrendelés menetének leírása: A megvásárolni kívánt terméket helyezze a „Kosárba”, majd adja meg a vásárolni kívánt darabszámot. Ezt ismételje meg a további megvásárolni kívánt termékek esetében. Adja meg rendelési adatokat (megrendelő neve, email címe, szállítási cím, számlázási adatok), majd válassza ki a szállítási-, és fizetési módot. Megrendelését a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudja elküldeni. A megrendelés elküldését követő néhány perc múlva automatikus visszaigazolást kap a megadott e-mail címre. Amennyiben visszaigazolás nem érkezik, úgy kérjük, hívja az Ügyfélszolgálatot a fent megadott telefonszámon, vagy jelezze a problémát e-mailben.

Regisztráció esetén a Vevő hozzájárul, hogy az általa megadott rendelési adatok rögzítésre kerüljenek. Regisztrációval rendelkező felhasználók esetében a későbbi belépések alkalmával az elmentett rendelési adatok mező ismételt kitöltése nélkül megjelennek.

IV. A szolgáltatás igénybevétele

A hatályos jogszabályokban előírt rendelkezésekre tekintettel alkohol tartalmú italt kizárólag 18. éven felüli vásárlók részére értékesítünk. Az alkohol tartalmú ital átadásakor az átadó vagy futár kérésére a Vevő köteles életkorát személyi okmány bemutatásával igazolni. Amennyiben életkorát Vevő igazolni nem tudja, vagy személyi iratai alapján 18. éven alulinak bizonyul, úgy az átadó vagy futár megtagadja az alkohol tartalmú ital átadását. Ebben az esetben Üzemeltető jogosult a szerződéstől elállni.

V. Fizetési feltételek

A webshopban feltüntetett forintban értendőek, és tartalmazzák az áfa összegét. A feltüntetett árak a kiszállítás díját nem tartalmazzák. A futárszolgálattal történő kiszállítás díja Budapest közigazgatási határain belül 2032 Ft, vidékre 2540 Ft.

Az Üzemeltető által kiállított számla a megrendelés összesítője, és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A kiállított számlát a csomag tartalmazza.

FIGYELEM! KÉRJÜK, HOGY A MEGRENDELÉS ÖSSZEGÉT KIZÁRÓLAG A MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA UTÁN UTALJA EL!

A megrendelés során banki átutalásra és készpénzes fizetésre van lehetőség. Vevő a kiállított számla összegét a termék átvételekor a futárnak, vagy személyes átvétel esetén az átadónak fizeti meg készpénzben, közvetlen banki átutalás esetén pedig a megrendelés számát (# jelet követő számsor) megjegyzésként feltüntetve a vásárlás során megadott bankszámlára átutalva.

VI. A termék átvétele

Üzemeltető a megrendelt termékek szállítását a termékre vonatkozóan előzetesen feltüntetett időn belül teljesíti. A kiszállítás, vagy a személyes átvétel lehetőségének pontos időpontjáról Üzemeltető e-mailben értesíti a Vevőt.

Vevőnek lehetősége van az áru személyes árvételére hétfőtől-péntekig 9-17 óráig az alábbi címen:
1117 Budapest, Budafoki út 187.-189.

Személyes átvétel esetén szállítási díj nem kerül felszámításra.

Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén az Üzemeltető az értesítésben szereplő időpontot megelőző napon átadja a megrendelt terméket a futárszolgálatnak. A futárszolgálat legkésőbb az átadás napját követő munkanapon a megadott címre szállítja a terméket. A kiszállítást a DPD Futárszolgálat végzi. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg. A második kézbesítés alkalmával át nem vett csomagok szállítási költségét Vevő köteles megfizetni.

Vevő a csomagot kézbesítéskor a futár/átadó előtt köteles megvizsgálni, és a termékeken észlelt sérülést, vagy mennyiségi hiányt köteles a futárnak haladéktalanul jelezni, és a felvett jegyzőkönyvet aláírásával igazolni.

VII. Megrendelés módosítása ill. lemondása

A megrendelés módosítására, illetve lemondására a termék átvételének időpontjáig van lehetőség. Amennyiben a megrendelés módosítására, vagy lemondására azt követően kerül sor, hogy Üzemeltető a terméket a futárszolgálaton keresztül megkísérelte kézbesíteni, úgy Vevő köteles a sikertelen kézbesítés kiszállítási díját megfizetni.

VIII. Elállási jog

A Vevő nyolc munkanapon belül indokolás nélkül jogosult a szerződéstől elállni. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevő köteles a terméket saját költségén sértetlen állapotban, csomagolva, az eredeti számlával visszaküldeni Üzemeltetőnek. A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Üzemeltető követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Üzemeltető köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

IX. Jogérvényesítés: fogyasztói panaszok

A fogyasztói panaszok az üzemeltető 1117 Budapest, Budafoki út 187.-189. szám alatti székhelyére küldött levélben, vagy a panasz@abovowine.com email címre küldött elektronikus levélben tehetőek meg.

Amennyiben a Vevő szavatossági igényt kíván érvényesíteni az Üzemeltetővel szemben, köteles bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
Üzemeltető a fogyasztói kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztói igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a Vevőnek át kell adni.
Amennyiben Üzemeltető a fogyasztói igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vevőt.

X. Adatkezelés

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag tevékenységéhez, az AB OVO weblapon történő termékértékesítéshez kapcsolódóan, a termék szállítása, és értékesítéshez kapcsolódó számla kiállítása érdekében kezeli.
Az Adatkezelő honlapján (www.abovowine.com) történő regisztrációval, a regisztrációs adatlap kitöltésével az érintett önkéntes, kifejezett beleegyezését és hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok (név, cégnév, szállítási cím, email cím, telefonszám) rögzítésére, tárolására, felhasználására.
Adatkezelő a regisztráció során rögzített adatot kizárólag a regisztrált felhasználónév és jelszó megadását követően teszi elérhetővé. Az érintett kifejezetten tudomásul veszi, hogy az általa regisztrált felhasználó név és jelszó alapján az általa megadott adatok egyszeri megrendelés feladásának idejére elérhetővé válnak. Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat kizárólag fenti célból rögzíti, egyebekben más részére nem továbbítja, hozzáférhetővé nem teszi.
Az adatkezelés részletes szabályait a honlapon közzétett adatkezelési szabályzat tartalmazza.