ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen szabályzat célja, hogy a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden ügyfél (továbbiakban: Ügyfél) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi és papír alapú feldolgozása során (adatvédelem).

Cégér Ab Ovo 2014 Kft. tiszteletben tartja a www.abovowine.com webáruház ügyfeleinek személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Az Ügyfél, a webáruház használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

 

Adatkezelés célja

A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. a Vásárló által rendelkezésére bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése, hírlevél küldése a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

Adatkezelés jogalapja

A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárlók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, Illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

Az adatkezelő megnevezése

Név:                                      Cégér Ab Ovo 2014 Kft.

Székhely:                               1117 Bp, Budafoki út 187-189. Levelezési cím:    1117 Bp, Budafoki út 187-189. Cégjegyzékszám:        01-09-184611

Adószám:                               248288-2-43

E-mail cím                            info@abovowine.com

Telefonszám:                         + 36 20 9 469903

 

Adatkezelés Időtartama

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Ez vonatkozik mind a kötelező, mind pedig a nem kötelezően megadott adatokra egyaránt. A regisztrációt az Ügyfél bármikor saját maga törölheti, a személyes menüpontban megtalálható „regisztráció törlése” gombra kattintva, vagy a regisztrációt a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. törli, amennyiben az Ügyfél erre vonatkozó kérelmét e-mailben vagy postai úton elküldi. A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. a regisztrációt, és ezzel együtt a személyes adatokat a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli. Amennyiben az Ügyfél saját maga törli regisztrációját, abban az esetben az adatai automatikusan törlődnek a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. rendszeréből.

Fenti rendelkezések nem érintik a más jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.

 

Kezelt adatok köre

 Technikai adatok

A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák az Ügyfél IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL- jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz az Ügyfél nem, csak a Cégér Ab Ovo 2014 Kft fér hozzá. A fenti információkat a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használhatja fel.

Regisztráció

A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Saját e-mail cím
 • Jelszó
 • Cégnév
 • Adószám
 • Kapcsolattartó neve
 • Vezeték és keresztnév
 • Szállítási adatok
 • Számlázási adatok (ha az nem egyezik a szállítási adatokkal)
 • Telefonszám

 

Regisztráció folyamata:

 1. adatok megadása
 2. az ügyfél által megadott e-mail címre, a weboldal küld egy levelet megerősítő linkkel, amellyel igazolja, hogy Ő regisztrált és rendelkezik az e-mail címmel
 3. adószám ellenőrzés; annak érdekében, hogy céges ügyfél regisztrált-e
 4. valós adatok esetén, elfogadásról e-mailban kap értesítést / valótlan adatok vagy magánszemély esetén e-mailban elutasításra kerül / valós céges adatok, de hibás adószám esetén, e-mailban kérjük az új regisztrációt, helyes adatokkal

Cookie (Sütik)

A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Ügyfél részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a honlap egyes részeinek letöltésekor cookie- k kerülnek elhelyezésre az Ügyfél számítógépén, melyek a honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről az Ügyfél a Cégér Ab Ovo 2014. Kft-től nem kap értesítést.

A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. kétféle cookie-t használ:

 

 1. Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Ügyfél látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookle-k arra szolgálnak, hogy a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

 

 1. Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-k is használ a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookle-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek Időtartama attól függ, hogy az Ügyfél az internetes böngészőjében milyen beállítást

 

 • A cookie-k az Ügyfél személyének azonosítására nem alkalmasak, és csak a munkamenet idején élnek.
 • A fenti Információkat a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. kizárólag a honlap technikai üzemeltetése érdekében használja
 • A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben;
  • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
  • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, illetve
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A www.abovowine.com oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt az Ön számítógépében, és nem tartalmaznak vírust.

 

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. illetve a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő Informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. adatfeldolgozót (pl. szállító, könyvelő) vehet igénybe.

 

Adatfeldolgozás

A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. a megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) és a cég működése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a Cégér Ab Ovo 2014 Kft-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzik. Csak és kizárólag a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. által megjelölt célból kerül sor adatok feldolgozására. Ettől eltérő célra az adatfeldolgozó nem használja fel az Ügyfél által megadott adatokat.

A  Cégér Ab Ovo 2014  Kft. a megrendelések kiszállítása érdekében az alábbi szállító cégekkel dolgozik:

 • Név: XLS Futárszogálat – Express Logistics System Kft.
 • Cím: 1047 Budapest, Baross u 75-77.
 • Adószám: 26686354-2-41
 • Telefon 06 1 447 77 77
 • E-mail cím: ugyfelszolgalat@xlsfutar.hu

A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. a weboldal és az informatikai rendszer üzemeltetéséhez az alábbi partnerekkel dolgozik:

Weboldal és levelező szerver üzemeltetése:

 

Rendszergazda:

A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabályok betartásával kezelni.

 

Adatbiztonság

A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa az Ügyfelek által a honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Ügyfél jogok és jogérvényesítési lehetőségek Tájékoztatáshoz való jog

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Amennyiben az Ügyfél kéri, a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. tájékoztatást ad az Ügyfélre vonatkozó, a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. által kezeit adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, iIletve észrevétellel a Cégér Ab ovo 2014 Kft. munkatársához fordulhat az alábbi elérhetőségeken keresztül:

 • Telefon: +36209 469 903
 • E-mail: info@abovowine.com
 • Levelezési cím: 1117 Bp. Budafoki út 187-189

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fenti elérhetőségek valamelyikén.

A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Ügyfél kérheti továbbá az adatai zárolását. A Cégér Ab Ovo 204 Kft. zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelést cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Ügyfelet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés Iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásitól számított legrövidebb Időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakoroltatja;

 • Név: Cégér Ab Ovo 2014
 • Levelezési cím: 1117 Bp. Budafoki út 187-189
 • E-mail: info@abovowine.com

Az Ügyfél az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

 1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
 2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; naih.hu ) fordulhat.

Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. jogosult a Vásárlóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Közösségi oldalak

A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. az alábbi közösségi oldalakon kezel saját csatornákat:

 • Facebook: https://www.facebook.com/abovowine/

A közösségi oldalak használata során a Cégér Ab ovo 2014 Kft. felhasználói és látogatói adatokat (pl. IP cím) nem rögzít. A közösségi oldalak kódolása, technikai üzemeltetése a Cégér Ab Ovo 2014 Kft-től független, külső szerverről érkező, és külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. E hivatkozás szolgáltatója az ő szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni.

A felhasználó által a közösségi oldalakon megadott adatokért a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. semmilyen felelősséget nem vállal, azok valódiságát nem ellenőrzi.

A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. saját Facebook oldalát a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. belső munkatársai kezelik. A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. munkatársai a felhasználók nyilvánosan elérhető adatait sem használhatják fel, illetve nem rögzíthetik azokat.

 

A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. facebook oldalát üzemelteti: 

 • Név: Cégér Ab Ovo 2014 Kft
 • Cím: 1117 Bp Budafoki út 187-189
 • Adószám: 24828817-2-43
 • E-mail cím: info@abowine.com

Az egyes közösségi oldalak adatvédelmi szabályzatait a felhasználó az adott közösségi oldal üzemeltetőjétől kérheti ki, amennyiben az az oldalon nem található.
A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. kizárólag a munkatársai és a megbízott vállalkozóik által megírt (“megosztott”) szöveges, képi és videó tartalmakért vállal felelősséget.
A Cégér Ab Ovo 2014 Kft, a közösségi oldalakat kizárólag promóciós és marketingcélra használja.

Hírlevél

A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. a honlapon lehetővé teszi az Ügyfelei számára, hogy feliratkozzanak a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. a hírlevél igénybevétele során az Ügyfél által megadott adatokat kezeli.

A regisztráció során megadott e-mail címre hirdetést, vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld, vagyis akkor, ha az ügyfél a „feliratkozás” felirat mellett található check box-ban az „Igen” opciót választja és utána a „Feliratkozás” gombra kattint.

A  Cégér Ab Ovo 2014  Kft. hírleveleit a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. belső munkatársai írják és küldik ki.

Az Ügyfél korlátozás és indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. a további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Ügyfelet. Postai illetve e-mail-ben történő leiratkozás esetén a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. munkatársai 3 munkanapon belül veszik ki az Ügyfél regisztrált e-mailt címét a hírlevél rendszerből.

 

Egyéb rendelkezések

 Cégér Ab Ovo 2014 Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

A Cégér Ab Ovo 2014  Kft. a regisztráció során neki megadott személyes adatokat ellenőrzi. Az Ügyfél az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e- mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A regisztrált Ügyfél a honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Cégér Ab Ovo 2014 Kft. jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. A Cégér Ab Ovo 2014 Kft. a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Vásárló regisztrációját törölni; ebben az esetben a Cégér Ab Ovo 2014 Kft. az Ügyfelet a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.